Visualizacións de páxina totais

luns, 18 de marzo de 2013

mércores, 13 de marzo de 2013

Do rollo ó códice

Repaso Eutropio

Algunhas cousas que convén repasar:
 • Fórmulas de datación:
  • Anno+ ordinal+ ab urbe condita «no ano.....dende a fundación da cidade» I,18,19; II, 1..)
  • Anno urbis conditae + ordinal '' '' da '' '' II,15
  • ordinal anno+Post reges exactos «no ano....despois da expulsión dos reis» I,12
  • Olympiadis + ordinal do nº de olimpiada +anno+ordinal «no ano ....da Olimpiada ...»
  • Anno .... imperii/regni «no ano .....do seu reinado» I,2,5
  • Sequenti anno «ó ano seguinte» I, 14
  • Post ......annos .... «despois de ...anos» I,20
  • Nomes do(s) cónsul(es)/ dictador/outro cargo en ablativo+ consulibus/consule «sendo cónsul(es)/dictador/...
 • Distancia dun pobo ou un lugar con respecto a Roma: Ordinal do miliario+ab urbe Roma (sunt/absunt): «(están a/distan) .......millas da cidade de Roma»
 • Fórmulas de sucesión para os reis:
  • Huic sucessit+Nome do novo rei (I,4) «Sucedeu a este...)
  • Post hunc + Nome do novo rei+ suscepit imperium «Despois deste ............. tomou o poder
  • Regnum accepit+ Nome do novo rei «Recibiu o reino ....»
  • Rex creatus est + Nome do novo rei «foi nomeado rei .....»
 • Fórmulas de nomeamento de cargo:
  • rex/consul/imperator/magister equitum ... factus est/creatus est + Nome propio en nominativo : « ...... foi nomeado rei/cónsul/emperador/xefe de cabalería ...»
 • Perfectos sincopados: regnasset, imperasset, militarat.
 • 3ª p. pl. Pfcto. -ere: commovere
 • Ablativos absolutos:
  • I,2 condita civitate quam....
  • I,11: ...auxilium ei ferente Porsenna, Tusciae rege,... «ofrecéndolle axuda Porsena, rei de Etruria,...»
 • Possum/volo+infinitivo: I,1, 9, 15, 16... ç
 • Ollo ós infinitivos pasivos!: restitui, defendi, duci, recordari, sequi
 • Infinitivos de futuro: occisurum, mansurum
 • Orac.de infin.con sux.en acusativo: negavit se in ea urbe mansurum
 • triumphatum est/triumphavit de ....(abl.): celebrou(se) o triunfo/fíxo(se) o desfile triunfal sobre ...
 • Impersoal: triumphatum est/ pugnatum est

luns, 11 de marzo de 2013

Notas último exame

Lucía: 8´75
Alejandro: 4´25
David: 8´5
Sheila: 6´5
Xaime: 2
María: 6´5

Catulo

Aquí tedes os poemas de Catulo que debedes ler.
Nestoutro enlace tedes unha guía de lectura deses poemas.
O tema Lírica. Horacio podédelo descargar aquí.