Visualizacións de páxina totais

luns, 10 de xuño de 2013

Miliario

MARCO DAS ANTAS
Miliario da Vía Nova atopado nunha finca en Couso da Limia. Crese que a súa situación orixinal era a milla 68 dende o punto de partida, Braccara Augusta.
É o único do N.O peninsular adicado a Treboniano e Volusiano -emperadores do 251 ó 253 d.C.

IMP.CAES.C.VIBIO.TREBONIA
NO.GALLO.PIO.INVICTO.AVG
TR.POT.COSII.PROCOS.ET.IMP
CAES.C.VIBIO.VELDVMIANO
VOLVSIANO.AVG.PONT
MAX.TR.POT.COSII
(Reconstrución feita por J.C. Rivas Fernández en 1974)

ADICADO Ó EMPERADOR CÉSAR CAIO VIBIO TREBONIANO GALO PÍO INVICTO AUGUSTO, CON AUTORIDADE DE TRIBUNO, CÓNSUL POR SEGUNDA VEZ, PROCÓNSUL; E Ó EMPERADOR CÉSAR CAIO VIBIO VELDUMIANO VOLUSIANO AUGUSTO, PONTÍFICE MÁXIMO, CON AUTORIDADE DE TRIBUNO, CÓNSUL POR SEGUNDA VEZ.