Visualizacións de páxina totais

domingo, 26 de xaneiro de 2020

Historias pequeniñas. Enigmas


<p>Detalles de las distintas fracciones granulométricas del relleno de la vieira y de los granos de cosmético de mayor tamaño. / IPCE</p>

Analizan la composición de maquillaje de la época romana (Sinc. La ciencia es noticia)


  1. A partires do achádego que conta esta noticia, que datos se poden extraer?
  2. Que é a malacoloxía? que ten que ver coa noticia?
  3. Con que nome científico se refire o autor do artigo á vieira? Como sería a tradución do nome científico? Paréceche axeitado?
  4. Cal era o nome romano da cidade onde se atopou?

Ningún comentario:

Publicar un comentario